ჩვენი კომპანია გთავაზობთ დახმარებას, აირჩიოთ და შეიძინოთ ევროპასა და ამერიკაში მეორადი პოლიგრაფიული მანქანა-დანადგარები.კომპანია ხელსაყრელ ფასებში და მინიმალურ ვადებში ახდენს პოლიგრაფიული ტექნიკის მოძიებას,შემოწმებას,შეძენასა და ტრანსპორტირებას. ვთანამშრომლობთ რა სხვადასხვა გადამზიდავ კომპანიასთან, საშუალება გვეძლევა დროულად ჩამოვიტანოთ თქვენთვის განკუთვნილი ტვირთი საქართველოში.

ჩვენ გთავაზობთ მომსახურეობის შემდეგ ფორმებს:

1.მანქანა- დანადგარების მოძიება

2.პოლიგრაფიულ აუქციონებში მონაწილეობა

3.შესაძენი ტექნიკის შემოწმება

4.ლოგისტიკური სერვისი

5.საბაჟო პროცედურების უზრუნველყოფა.