დაგვიკავშირდით

+995 5 97 015 016

+995(493) 222 433

 
 
 

 

იდეალური სტამბა წარმატებული ბიზნესისათვის      დაბეჭდე ოცნება ირიდასთან ერთად

 


      გაერთიანებული  პრაის ლისტი

 

 სარეკლამო ფურცლები,, ფლაერები (ბეჭდვა ოფსეტური) cmyk (4+4)myk (4+4)
(210X100მმ)/ტირაჟი 1000 1500 2000 3000 4000 5000
 130გრ/კვ.მ. 200 236 272 354 400 470
170გრ/კვ.მ 210 250 290 375 430 500
300გრ/კვ.მ 240 280 330 390 460 540

 

ბუკლეტები (ლიფლეტი) (ბეჭდვა ოფსეტური) cmyk (4+4)
A4 (210X297მმ)/ტირაჟი 500 1000 2000 3000 4000 5000
 130გრ/კვ.მ. 250 354 410 460 520 580
170გრ/კვ.მ 265 360 440 500 560 620
250გრ/კვ.მ 275 380 465 525 585 650

 

ბუკლეტები (ლიფლეტი) (ბეჭდვა ოფსეტური cmyk (4+4)
A3 (300X420მმ)/ტირაჟი 500 1000 2000
 130გრ/კვ.მ. 354 450 550
170გრ/კვ.მ 400 480 580
250-300გრ/კვ.მ 480 550 650
შენიშვნა:
1.ფასში არ შედის დიზაინის ღირებულება
2.ცხრილში მოყვენილია ფასი ლარში მთლიანი ტირაჟსათვის დღგ–ს გათვალისწინებით

ბიზნეს ბლანკები (ოფსეტრური ბეჭდვა)

ფერი/ტირაჟი 100 200 300 500 1000
1+0 15 25 30 40 60
2+0 35 45 50 70 90
3+0 x x 80 100 130
4+0(smyk) x x x 150 200

შენიშვნა:
1. ბიზნეს ბლანკი შეიცავს ქაღალდს ოფსეტი 80 გრ/მ ღირებულებას. 
2..ფაქტურიანი ქაღალდის შემთხვევაში ფასს დაემატება მისი ღირებულება.                
3. ცხრილში მოყვანილია ფასი მთლიანი ტირაჟისათვის

ბიზნეს ბლანკები (ტრაფარეტული ბეჭდვა)

ფერი/ტირაჟი 100 200 300 500 1000
1+0 30 40 50 80 120
2+0 50 60 70 100 150
3+0 70 80 90 120 200

შენიშვნა:
1. ბიზნეს ბლანკი შეიცავს ქაღალდს ოფსეტი 80 გრ/მ ღირებულებას.
2. ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება ერთი ფერი 10 lari   
3. 500 და მეტი ტირაჟის შემთხვევაში მატრიცის დამზადება უფასოა.
4. სპეცეფექტიანი ან მეტალიზირებული საღებავებით (ოქრო, ვერცხლი, გლიტერი) ბეჭდვის შემთხვევაში  ფასი გაიზრდება 15%ით

5..ფაქტურიანი ქაღალდის შემთხვევაში ფასს დაემატება მისი ღირებულება.                
6. ცხრილში მოყვანილია ფასი მთლიანი ტირაჟისათვის
  

თვითკოპირებადი ბლანკები(ოფსეტრური ბეჭდვა)

ფენა/ტირაჟი 300 500 1000 3000 5000
1+0 24 35 60 180 300
2+0 48 70 120 360 600
3+0 72 105 180 540 900

შენიშვნა:
1. ფასები მოცემულია ერთი სახეობის ბლანკებისათვის
2 .ფასში შესულია კომპლექტაციისა და დაწებვის სამუშაოების ღირებულება
3. ცხრილში მოყვანილია ფასი მთლიანი ტირაჟისათვის


  ბროშურები

ბლოკი/ტირაჟი 500 500 ფ /ყდით 1000 1000 ფ /ყდით 2000 2000 ფ /ყდით
16გვერდი 150 350 230 450 400 650
24გვერდი 200 400 330 550 500 750
  32გვერდი 250 450 430 650 600 850
48გვერდი 300 500 530 750 700 950
64გვერდი 350 550 630 850 1000 1300

შენიშვნა:
 ბროშურა შავ–თეთრი, ფერადი ყდით, ფორმატი A5 (148*210მმ), ბლოკი 1+1 ქაღალდი ოფსეტური 80 გ/მ, ყდა ფერადი 4+0 ქაღალდი ცარცი 170გ/მ . ყდა შავ–თეთრი 1+0 ქაღალდი ცარცი 150-170გ/მ .

 კატალოგი

ბლოკი/ტირაჟი 500 1000 2000 3000 4000 5000
8გვერდი 370 500 600 X X X
16გვერდი 600 800 1050 X X X
24გვერდი 900 1200 1500 X X X
  32გვერდი 1300 1600 2100 X X X
48გვერდი 1700 2000 2880 X X X
64გვერდი 2100 2400 3840 X X X

შენიშვნა:
1.ყდა ცარცი 170-300 გრ/კვ.მ ბეჭდვა:4+0
2.ბლოკი:ცარცი115-150 გრ/კვ.მ.ბეჭდვა:4+4
3.აკინძვა:თერმო,მავთულით  
4.ცხრილში მოყვანილია ფასი მთლიანი ტირაჟისათვის.


პლაკატი A3+ (310*500)

ქაღალდი/ტირაჟი 500 1000 2000 3000 4000 5000
130 გრ/კვ.მ. 300 350 420 440 520 600
170 გრ/კვ.მ 330 380 450 500 570 650
200 გრ/კვ.მ. 350 410 480 550 650 750

 

პლაკატი A2+(450*620)

ქაღალდი/ტირაჟი 300 500 1000 2000
130გრ/კვ.მ. 300 350 450 550
170გრ/კვ.მ 330 380 480 600
200გრ/კვ.მ. 350 410 510 780
შენიშვნა:
1.ცხრილში მოყვენილია ფასი ლარში მთლიაინი ტირაჟისათვის

 სავიზიტო ბარათები (ტრაფარეტული ბეჭდვა )

ფერი/ტირაჟი 100 200 300
1+0 22 30 40
2+0 30 40 50
3+0 40 50 60

შენიშვნა: 
1.ფასი შეიცავს ქაღალდის ღირებულებას
2.სპეცეფექტიანი ან მეტალიზირებული საღებავებით (ოქრო, ვერცხლი,გლიტერი)ბეჭდვის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 10%-ით.თემოამობურცვის ეფექტით 30%-ით.
3.ცხრილში მოყვანილია ფასი მთლიანი ტირაჟისათვის.
4.ორმხრივი სავიზიტო ბარათი +30%
5.ტირაჟის დამზადების ვადაა 5-7 დღე.
6.შესაძლბელია ბეჭდვა მეტალიზირებულ ქაღალდზე

 სავიზიტო ბარათები (ოფსეტური ბეჭდვა)

ფერი/ტირაჟი 1000 2000 3000 5000
 4+0(CMYK) სრულფეროვანი ცალმხრივი სავიზიტო ბარათი
150 210 270 400
 4+4 (CMYK)სრულფეროვანი ორმხრივი სავიზიტო ბარათი
200 260 310 450

შენიშვნა:
1.ფასი შეიცავს ქაღალდი ცარცი 300 გრ. ღირებულებას.
2.ფაქტურიანი ან დიზაინერული ქაღალდის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 20%-ით.
3.ტირაჟის დამზადების ვადა მზა ორიგინალ– მაკეტის შემთხვევაში 5-7 დღე.
4.ფასები მოცემულია მთლიანი ტირაჟისათვის .

   

სადღესასწაულო ბარათები A5(ტრაფარეტული ბეჭდვა)

ფერი/ტირაჟი 50 100 200 300
1+0 35 50 80 120
2+0 50 70 100 140
3+0 65 90 120 160

შენიშვნა:                                              
1.100-ზე მეტი ტირაჟის შემთხვევაში მატრიცის დამზადება უფასოა.
2 .სპეცეფექტიანი ან მეტალიზირებული საღებავებით (ოქრო, ვერცხლი, გლიტერი) ბეჭდვის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 10%-ით. თემოამობურცვის ეფექტით 30%-ით.
3 .ფასი შეიცავს ქაღალდის ღირებულებას: ცარცი 220-300 გრ/კვ.მ.
4 .ფაქტურიანი ან დიზაინერული ქაღალდის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 20%-ით.
5 .ფასები მოცემულია მთლიანი ტირაჟისათვის

სადღესასწაულო ბარათები A5(ოფსეტური ბეჭდვა)

ფერი/ტირაჟი 400 500 1000 2000
1+0 100 105 130 215
2+0 145 150 175 265
3+0 185 190 215 310
4+0(smyk) 300 325 425 525
4+4(smyk) 325 350 450 550
შენიშვნა:
1.ფასი შეიცავს ქაღალდი ცარცი 300 გრ. ღირებულებას.
2.ფაქტურიანი ან დიზაინერული ქაღალდის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 20%-ით.
3.ტირაჟის დამზადების ვადა მზა ორიგინალ– მაკეტის შემთხვევაში 5-7 დღე.
4ფასები მოცემულია მთლიანი ტირაჟისათვის .კონვერტი"ევროსტანდარტი" C65 (ტრაფარეტული ბეჭდვა )
ფერი/ტირაჟი 50 100 200 300 500 1000
1+0 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10
2+0 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20
3+0 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30

კონვერტი"ევროსტანდარტი" C4 (ტრაფარეტული ბეჭდვა )
ფერი/ტირაჟი 50 100 200 300 500 1000
1+0 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15
2+0 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25
3+0 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35
შენიშვნა:
1.  კონვერტის ღირებულება ფასში არ შედის.
2.
ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება 10 lari                    
3. თუ ანაბეჭდის ფართი აღემატება კონვერტის ფართის 10% ფასი გაითვლება დამატებით
4. 300 და მეტი ტირაჟის შემთხვევაში ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება უფასოა.
5. ცხრილში მოცემულია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე.

კონვერტი"ევროსტანდარტი" E65 (110x220)C65 (114x229)C5 (162x229)C4 (229x324)(ოფსეტური ბეჭდვა)
ფერი/ტირაჟი 500 1000 2000 3000 5000 10000
1+0 100 150 200 250 350 500
2+0 150 200 250 300 400 550
3+0 200 250 300 350 450 600
4+0(CMYK) x 440 470 500 600 1000
შენიშვნა:
1. კონვერტის ღირებულება ფასში არ შედის.
2. ბეჭდვითი პროცესების დასარეგულირებლად დამატებითი საჭიროა კონვერტები,შეკვეთილი ტირაჟის 3% ოდენობით.            
3 ცხრილში მოცემულია ფასი მთლიანი ტირაჟისათვის.


  მაისურები,ქურთუკები(ტრაფარეტული ბეჭდვა)
ფერი/რაოდენობა 5 15 30 40 50 100
1 ფერი 5,00 4,50 3,50 3,00 2,50 2,00
2 ფერი 10,00 8,00 7,00 6,00 5,00 3,00

შენიშვნა:

დამკვეთის მიერ გასათვალისწინებელია

1. ბეჭდვითი პროცესების დასარეგულირებლად დამატებითი ნივთების, ნაკეთობების ნაწარმის შემდეგი რაოდენობა:100 ცალამდე შეკვეთის შემთხვევაში 1 ცალი.
2. ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება 1 ფერი 10 ლარი.50 ზე მეტი ტირაჟის შემთხვევაში მატრიცის დამზადება უფასოა.
3. .სპეცეფექტიანი ან მეტალიზირებული საღებავებით (ოქრო, ვერცხლი,გლიტერი)ბეჭდვის შემთხვევაში  ფასი გაიზრდება 30%-ით.ქოლგაზე ბეჭდვის შემთხვევაში +50%, თუ ბეჭდვის ფორმატი მეტია A -4 ფორმატზე+20%.
4.ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზ
ე.

მაისურები,ქურთუკები(თერმოტრანსფერული ბეჭდვა)
ფერი/რაოდენობა 5 15 30 40 50 100
1 ფერი 10,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00
2 ფერი 12,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00

               

საქაღალდე (ოფსეტური ბეჭდვა )

ფერი/ტირაჟი 100 200 300 500 1000
1+0 2.0 1.5 1.2 1.0 0.7
4+0 x x 1.5 1.2 0.9
                
შენიშვნა:
1.ფასი შეიცავს ქაღალდის ღირებულებას: ცარცი 250-300 გრ/კვ.მ.მუყაო ბრისტოლი 300 გრ/კვ.მ.
2.ფაქტურიანი ან დიზაინერული ქაღალდის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 20%-ით.
3.ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე                             სიგელები,დიპლომები (ტრაფარეტული ბეჭდვა)

ფორმატი/რაოდენობა 30 50 100
A4 1+0 1,00 0,90 0,75
2+0 1,25 1,10 0,85
3+0 1,70 1,50 1,00
A5 1+0 * 0,45 0,40
2+0 * 0,55 0,50
3+0 * 0,75 0,65

შენიშვნა:
1.ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება ერთი ფერი 5-10$   
2.50-და მეტი ტირაჟის შემთხვევაში მატრიცის დამზადება უფასოა.
3.სპეცეფექტიანი ან მეტალიზირებული საღებავებით (ოქრო, ვერცხლი,გლიტერი)ბეჭდვის შემთხვევაში    ფასი გაიზრდება 20%-ით.თემოამობურცვის ეფექტით 40%-ით.
4.ფასი შეიცავს ქაღალდის ღირებულებას 5.ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე.
6.ბარათის დიზაინის ღირებულება ფასში არ შედის.

                         სტიკერები(წებოვანი ეტიკეტები) ტრაფარეტული ბეჭდვა

ფერი/კვ.მ. 1კვ.მ 2კვ.მ 3კვ.მ 5კვ.მ 10კვ.მ
1+0 0,0054 0,0042 0,0036 0,0026 0,0022
2+0 0,0064 0,0054 0,0046 0,0042 0,0033
3+0 0,0070 0,0065 0,0058 0,0054 0,0042
4+0 0,0085 0,0078 0,0070 0,0060 0,0050

შენიშვნა:
1. ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება ერთი ფერი 10 lari   
2. 5კვ.მ.-და მეტი ტირაჟის შემთხვევაში მატრიცის დამზადება უფასოა.
3. სპეცეფექტიანი ან მეტალიზირებული საღებავებით (ოქრო, ვერცხლი, გლიტერი) ბეჭდვის შემთხვევაში  ფასი გაიზრდება 20%ით
4. ფასი შეიცავს ქაღალდის ღირებულებას
5. ცხრილში მოყვანილია ფასი ერთი კვადრატული სანტიმეტრისათვის.

სტიკერები(წებოვანი ეტიკეტები)ოფსეტური ბეჭდვა  

ბეჭდვის პარამეტრები ტირაჟი
ფორმატი ფერი 500 1000 2000 3000
A3(300x420)მმ 1+0 200 300 500 700
2+0 240 350 550 750
4+0(cmyk) 354 550 750 950
A4(210x297)მმ 1+0 150 200 300 400
2+0 200 250 350 450
4+0(cmyk) 295 354 500 650
A5150x210)მმ 1+0 100 150 200 250
2+0 150 200 250 300
4+0(cmyk) x 295 354 410
A6(105x150)მმ 1+0 50 100 150 200
2+0 70 150 200 250
4+0(cmyk) X x 295 325
შენიშვნა:
1. ფასი შეიცავს თვითწებადი ქაღალდი Fixter-ქრომოლუქსის ღირებულებას.
2. ცხრილში მოყვანილია ფასი მთლიანი ტირაჟისათვის.


                               კალმები, სანთებელები, ბრელოკები(ტრაფარეტული ბეჭდვა)

ფერი/რაოდენობა 100 200
ცალმხრივი 1ფერი 25,00 45,00
2ფერი 50,00 90,00
3ფერი 70,00 140,00

შენიშვნა:
1. ბეჭდვის ღირებულებას ემატება სტანდარტული სახეობების კალმებისა და სანთრბელების ღირებულება 0.50 $. ბრელოკის ღირებულება ფასში არ შედის.
2. ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება 1ფერი 4 $
3. 200-ზე მეტი ტირაჟისას მატრიცის მომზადება უფასოა.
4. ცხრილში მოყვანილია ფასი მთლიანი ტირაჟისათვის. 
 

       ბლოკნოტებისა და ყოველდღიურების პერსონალიზაცია(ტრაფარეტული ბეჭდვა)

ფერი/რაოდენობა 10 25 50 100 200
1 ფერი 2,50 2,00 1,80 1,20 1,00
2 ფერი 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50

შენიშვნა:
1. ბლოკნოტებისა და ყოველდღიურების ღირებულება ფასში არ შედის.
2. ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება 1ფერი 4 $
3. 50 და მეტი ტირაჟისას მატრიცის მომზადება უფასოა.
4. ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე.  

                                                            ჭიქაზე ბეჭდვა

ზომა/რაოდენობა 1 5 10 30 50
8*18სმ. 12,00 11,50 11,00 10,00 9,00

ფასში შედის: ჭიქის ღირებულება, დასატანი გამოსახულების სკანირება, დამუშავება, დიზაინი
და ტექსტური გაფორმება.


                           ბეჭდებისა და შტამპების დამზადება

პროდუქციის დასახელება ფასი
სტანდარტული ბეჭედი დიამეტრით 38-40 მმ.
15,,00
სტანდარტული შტამპი ზომით 25*50 მმ.
8,00
ფაქსიმელია (პირადი ხელმოწერა)
10,00
ბეჭდისათვის ემბლემის შერჩევა, სკანირება, დამუშავებაი
5,00
ბეჭდის ან შტამპის სტანდარტული სამარჯვი
2,00

შენიშვნა:ფირმას გააჩნია ავტომატური სამარჯვების ფართო ასორტიმენტი, რომლის ფასებსა და მახასიათებლებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ფირმის ოფისში.

                                         კალენდრები

მოდელი/ტირაჟი 50 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000
მოდ.#1 10 8 6 5 4.5 * * * *
მოდ.#2 12 10 8 6.5 6 * * * *
მოდ.#3 13 11 9 8 7 * * * *
მოდ.#4 * 10 8 6.5 * * * * *
მოდ.#5 * * * * 0.7 0.5 - * -
მოდ.#6 * 6 4.5 4 * * * * *
მოდ.#7/6ფრც * * * 6 5 * * * *
მოდ.#7/7ფრც * * * 6 5 * * * *
მოდ.#7/12ფრც * 15 12 10 8.5 * * * *
მოდ.#8A * * * * 1 0.8 0,7 0,6 0,5
მოდ.#9 * 6 5.5 5 4 * * * *
მოდ.#10 * * * * * * 0,25 0,2 0,15
შენიშვნა:
1. მოდელი #1: კვარტალური კალენდარი ერთ ზამბარაზე.
2 .მოდელი #2: კვარტალური კალენდარი სამ ზამბარაზე, ერთი სარეკლამო მინდვრით.
3. მოდელი #3: კვარტალური კალენდარი სამ ზამბარაზე, სამი სარეკლამო მინდვრით.
4. მოდელი #4: კვარტალური კალენდარი ერთ ზამბარაზე, ვერტიკალური პოსტერით
5. მოდელი #5: კედლის კალენდარი "პლაკატი"
6. მოდელი #6: კალენდარი ერთ ზამბარაზე, ერთი სარეკლამო ბლოკით.
7. მოდელი #7: კედლის გადასაფურცლი კალენდარი ვერტიკალური პოსტერით..
8. მოდელი #8: კალენდარი "სახლი"
9. მოდელი #9: მაგიდის კალენდარი ერთ ზამბარაზე(გადასაფურცლი)
10.მოდელი #10: ჯიბის კალენდარი.