შპს "ირიდა"4400 ქ.ფოთი წმ.ნინოს ქ.#4 ტელ.8(493)22 24 33; 24 24 33.         მობ.574 24 33 24 ;597 015 016
www.iridaprint.ge E-mail:irida@iridaprint.ge;irida1@rambler.ru

პრაის - ლისტი
სარეკლამო ფურცლები, ბუკლეტები (ლიფლეტი),  ფლაერები
A4 (210*297მმ) 500 1000 2000 3000 4000 5000
ქაღალდი 135 გრ/კვ.მ 165 180 200 220 250 270
ქაღალდი 170 გრ/კვ.მ 185 200 220 250 280 310
A3 (297*420მმ)            
ქაღალდი 150 გრ/კვ.მ 200 230 290 350 410 480
ქაღალდი 170 გრ/კვ.მ 210 240 300 360 420 490
ქაღალდი 200 გრ/კვ.მ 220 250 310 370 430 500
შენიშვნა:
1.ფასში შესულია ქაღალდის ღირებულება
2.ცხრილში მოყვენილია ფასი მთლიანი ტირაჟსათვის დღგ–ს ჩაუთვლელად
3.ფერდაშლის და დიზაინის ღირებულება ფასში არ შედის.
  
                                  
 ბროშურები
ბროშურა შავ–თეთრი, ფერადი ყდით, ფორმატი
A5 (148*210მმ), ბლოკი 1+1ქაღალდი ოფსეტური 80 გ/მ,
ყდა ფერადი 4+0 ქაღალდი ცარცი 170გ/მ
ტირაჟი 500 1000 2000 3000 4000 5000
ბლოკი 4 გვერდი 135 165 240 315 390 465
ბლოკი 8 გვერდი 150 190 290 390 490 590
ბლოკი 16 გვერდი 210 265 410 560 700 850
ბლოკი 24 გვერდი 265 340 530 725 915 1110
ბლოკი 32 გვერდი 320 415 655 890 1125 1365
ბლოკი 40 გვერდი 375 490 775 1060 1340 1625
ბლოკი 48 გვერდი 430 565 895 1230 1555 1885
შენიშვნა:ბროშურების დამზადება შესაძლებელა ნებისმიერი ფერის, მოცულობის ზომის, ნებისმიერ ქაღალდზე და ნებისმიერი ტირაჟით. ბროშურის დამზადების ვადაა 5-10 დღე, ფასში შესულია ფირების ღირებულება, აკინძვა მავთულით.
                                                            
  კატალოგები (A4 297*210)
ტირაჟი/გვერდი 8გვერდი 16გვერდი 24გვერდი 32გვერდი 48გვერდი 64გვერდი
500 500 800 1200 1600 2400 3200
1000
700
1400
1800
2500
3200
4000
2000
900
1600
2200
3000
4000
5000
შენიშვნა:
1. ყდა ცარცი 170-300 გრ/კვ.მ; ბეჭდვა:4+4;ბლოკი:ცარცი115-150 გრ/კვ.მ.  
2.აკინძვა:თერმო,მავთულით;ფაქტურიანი და ფერადი ქაღალდი +15% ;
3.ცხრილში მოყვანილია ფასი დღგ-ს ჩაუთვლელად მთლიანი ტირაჟისათვის.   
4.დიზაინის ღირებულება ფასში არ შედის.

                                                            
 პლაკატები (A3+500x320)
A3+500x320 500 1000 2000 3000 4000 5000
ქაღალდი 135 გრ/კვ.მ 165 180 240 300 350 410
ქაღალდი 170 გრ/კვ.მ 185 200 260 320 370 430
ქაღალდი 200 გრ/კვ.მ 220 235 300 360 420 490
შენიშვნა:
1.ფასში შესულია ქაღალდის ღირებულება.
2.ცხრილში მოყვენილია ფასი მთლიანი ტირაჟსათვის დღგ–ს ჩაუთვლელად
3.დიზაინის ღირებულება ფასში არ შედის.

                         სავიზიტო ბარათები (ტრაფარეტული ბეჭდვა)
ფერი/ტირაჟი 50 100 200 300
1+0 0.35 0.13 0.11 0.10
2+0 0.40 0.20 0.16 0.13
3+0 0.50 0.30 0.25 0.20
შენიშვნა: 
1.ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება ერთი ფერი 5$   
2.100-და მეტი ტირაჟის შემთხვევაში მატრიცის დამზადება უფასოა.
3.სპეცეფექტიანი ან მეტალიზირებული საღებავებით (ოქრო, ვერცხლი,გლიტერი)ბეჭდვის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 20%-ით.თემოამობურცვის ეფექტით 30%-ით.
4.ფასი შეიცავს ქაღალდის ღირებულებას: ცარცი 220-300 გრ/კვ.მ.
5.ფაქტურიანი ან დიზაინერული ქაღალდის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 15%-ით.
6.ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე.
7.ორმხრივი სავიზიტო ბარათი +35%


 

სავიზიტო ბარათები (ოფსეტური ბეჭდვა)

ფერი/ტირაჟი 1000 2000 3000 5000
 1+0 ერთფერიანი ცალმხრივი სავიზიტო ბარათი
70 85 100 120
 1+1 ერთფერიანი ორმხრივი სავიზიტო ბარათი
80 100 120 135
 4+0 სრულფეროვანი ცალმხრივი სავიზიტო ბარათი
200 220 240 280
 4+0 სრულფეროვანი ორმხრივი სავიზიტო ბარათი
220 240 260 300
შენიშვნა:
1.ფასი შეიცავს ქაღალდის ღირებულებას: ცარცი 220-300 გრ/კვ.მ.
2.ფაქტურიანი ან დიზაინერული ქაღალდის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 15%-ით.
3.ფასები მოცემულია მთლიანი ტირაჟისათვის დღგ-ს ჩაუთვლელად.

                               საფირმო ბლანკები (ოფსეტური ბეჭდვა)  
ფერი/ტირაჟი 100 200 300 500 1000
1+0 15 20 25 35 60
2+0 35 45 50 70 90
3+0 * * 80 100 130
4+0 * * 120 130 150
შენიშვნა:
1. ფასი შეიცავს ქაღალდის, ოფსეტი 80 გრ/კვ.მ ღირებულებას. 
2,.ფაქტურიანი ქაღალდის შემთხვევაში ფასს დაემატება მისი ღირებულება                
3. ცხრილში მოყვანილია ფასი დღგ–ს ჩაუთვლელად მთლიანი ტირაჟისათვის

                               საფირმო ბლანკები (ტრაფარეტული ბეჭდვა)  
ფერი/ტირაჟი 100 200 300 500 1000
1+0 20 25 30 40 60
2+0 35 45 50 80 120
3+0 40 60 75 110 180
4+0 60 90 100 150 240
შენიშვნა:
1.ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება ერთი ფერი 5$   
2.100-ზე მეტი ტირაჟის შემთხვევაში მატრიცის დამზადება უფასოა.
3.სპეცეფექტიანი ან მეტალიზირებული საღებავებით (ოქრო,ვერცხლი,გლიტერი) ბეჭდვის შემთხვევაში  ფასი გაიზრდება 30%-ით. თერმოამობურცვის ეფექტით 40%-ით.
4.ფასი შეიცავს ქაღალდის ღირებულებას.
5.ფაქტურიანი ქაღალდის შემთხვევაში ფასს დაემატება მისი ღირებულება 
6.ფასები მოცემულია მთლიანი ტირაჟისათვის
7.დიზაინის ღირებულება ფასში არ შედის.

                            თვითკოპირებადი ბლანკები (ოფსეტური ბეჭდვა)
ფენა/ტირაჟი 300 500 1000 3000 5000
1ფენა 18 25 50 150 200
2ფენა 35 50 100 300 400
3ფენა 48 75 150 450 600
4ფენა 60 100 200 600 800
შენიშვნა:
1.ფასები მოცემულია მთლიანი ტირაჟისათვის.
2.ცხრილში მოყვანილია ფასი დღგ–ს ჩაუთვლელად მთლიანი ტირაჟისათვის
3.ბლანკის დანომრისათვის თითოეულ ნომერზე დამატებით 0.002 ცენტი

                   სადღესასწაულო ბარათები A5(ტრაფარეტული ბეჭდვა)
ფერი/ტირაჟი 50 100 200 300
1+0 15 30 50 75
2+0 25 35 65 100
3+0 40 50 80 120
                     სადღესასწაულო ბარათები A5(ოფსეტური ბეჭდვა)
ფერი/ტირაჟი 100 200 300 400 500 1000 2000 3000
1+0 85 90 95 100 105 130 215 300
2+0,1+1 25 135 140 145 150 175 265 360
3+0,2+1 * * * 185 190 215 310 410
4+0,2+2 * * * 220 225 250 350 455
4+1,3+2 * * * 250 255 280 390 495
4+2,3+3 * * * 280 285 310 420 530
4+3 * * * 305 310 335 450 560
4+4 * * * 325 330 355 470 585
შენიშვნა:
1.ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება ერთი ფერი 5-10$   
2.100-ზე მეტი ტირაჟის შემთხვევაში მატრიცის დამზადება უფასოა.
3.სპეცეფექტიანი ან მეტალიზირებული საღებავებით (ოქრო,ვერცხლი,გლიტერი) ბეჭდვის შემთხვევაში  ფასი გაიზრდება 30%-ით. თემოამობურცვის ეფექტით 40%-ით.
4.ფასი შეიცავს ქაღალდის ღირებულებას: ცარცი 220-300 გრ/კვ.მ.
5.ფაქტურიანი ან დიზაინერული ქაღალდის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 20%-ით.
6.ფასები მოცემულია მთლიანი ტირაჟისათვის

                                       კონვერტი "ევროსტანდარტი" (C65)
ფერი/ტირაჟი 50 100 200 300 500 1000
1ფერი 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06
2ფერი 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12
3ფერი 0,30 0,28 0,26 0,25 0,23 0,20
                                      კონვერტი "ევროსტანდარტი" (C4)
ფერი/ტირაჟი 50 100 200 300 500 1000
1ფერი 0,20 0,15 0,13 0,12 0,10 0,08
2ფერი 0,30 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12
3ფერი 0,50 0,45 0,43 0,40 0,35 0,28
შენიშვნა:
1. კონვერტის ღირებულება ფასში არ შედის.
2. ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება 5$  
3.თუ ანაბეჭდის ფართი აღემატება კონვერტის ფართის 10% ფასი გაითვლება დამატებით
4.300 და მეტი ტირაჟის შემთხვევაში ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება უფასოა.
5.ცხრილშიმოცემულიაერთეულისფასიკონკრეტულრაოდენობაზედღგ–სჩაუთვლელად
 
                      მაისურები,ქურთუკები (ტრაფარეტული ბეჭდვა)
ფერი/ტირაჟი 5 15 30 40 50 100
1+0 3,0 1,5 1,2 1,0 0,9 0,7
2+0 4,5 2,0 1,5 1,4 1,3 1,1
3+0 5,5 2,5 1,9 1,8 1,7 1,5
4+0 6,5 4,0 3,0 2,2 2,1 1,8
ენიშვნა:დამკვეთის მიერ გასათვალისწინებელია
1. ბეჭდვითი პროცესების დასარეგულირებლად დამატებითი ნივთების, ნაკეთობების ნაწარმის შემდეგი რაოდენობა:100 ცალამდე შეკვეთის შემთხვევაში 1 ცალი თითოეულ ფერზე.
2. ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება 1 ფერი 5-10$ 50 ზე მეტი ტირაჟის შემთხვევაში მატრიცის დამზადება უფასოა.
3. .სპეცეფექტიანი ან მეტალიზირებული საღებავებით (ოქრო, ვერცხლი,გლიტერი)ბეჭდვის შემთხვევაში  ფასი გაიზრდება 30%-ით.ქოლგაზე ბეჭდვის შემთხვევაში +50%, თუ ბეჭდვის ფორმატი მეტია A -4 ფორმატზე +20%.
4.ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე დღგ-ს ჩაუთვლელად

                                                 საქაღალდე A4
ფერი/ტირაჟი 50 100 200 300 500 1000
1+0 2,0 1,8 1,6 1,0 0,7 0,5
2+0 * * * 1,3 1,0 0,6
შენიშვნა: 
1.ფასი შეიცავს ქაღალდის ღირებულებას: ცარცი 250-300 გრ/კვ.მ.მუყაო ბრისტოლი 300 გრ/კვ.მ.
2.ფაქტურიანი ან დიზაინერული ქაღალდის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 20%-ით.
3.ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე დღგ-ს ჩაუთვლელად.

                                           სტიკერები(წებოვანი ეტიკეტები) 
ფერი/კვ.მ 1კვ.მ 2კვ.მ 3კვ.მ 5კვ.მ 10კვ.მ
1+0 0,00320 0,00250 0,00220 0,00155 0,00120
2+0 0,00380 0,00320 0,00280 0,00250 0,00200
3+0 0,00450 0,00400 0,00350 0,00320 0,00250
4+0 0,00520 0,00470 0,00420 0,00350 0,00300
ენიშვნა:
1. ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება ერთი ფერი 5$   
2. 5 კვ.მ.-და მეტი ტირაჟის შემთხვევაში მატრიცის დამზადება უფასოა.
3. სპეცეფექტიანი ან მეტალიზირებული საღებავებით (ოქრო, ვერცხლი,გლიტერი) ბეჭდვის შემთხვევაში ფასი გაიზრდება 20%-ით.
4. ფასი შეიცავს ქაღალდის ღირებულებას
5. ცხრილში მოყვანილია ფასი ერთი კვადრატული სანტიმეტრისათვის დღგ-ს ჩაუთვლელად.

                        სიგელები და დიპლომები(ტრაფარეტული ბეჭდვა)
ფორმატიA4/რაოდენობა 100 200 300
1ფერი 1,00 0,90 0,75
2ფერი 1,25 1,10 0,85
3ფერი 1,50 1,35 1,10
ფორმატიA5      
1ფერი * 0,45 0,40
2ფერი * 0,55 0,50
3ფერი * 0,75 0,65
შენიშვნა: 
1.ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება ერთი ფერი 5$   
2.50-და მეტი ტირაჟის შემთხვევაში მატრიცის დამზადება უფასოა.
3.სპეცეფექტიანი ან მეტალიზირებული საღებავებით (ოქრო, ვერცხლი,გლიტერი)ბეჭდვის შემთხვევაში    ფასი გაიზრდება 20%-ით.თემოამობურცვის ეფექტით 40%-ით.
4.ფასი შეიცავს ქაღალდის ღირებულებას
5.ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე დღგ-ს ჩაუთვლელად.
6.ბარათის დიზაინის ღირებულება ფასში არ შედის.
                       
  კალმები, სანთებელები, ბრელოკები(ტრაფარეტული ბეჭდვა)
ცალმხრივი/რაოდენობა 100 200 300
1ფერი 7,00 12,00 16,00
2ფერი 10,00 17,00 23,00
3ფერი 13,00 22,00 30,00
ორმხრივი      
1ფერი 10,00 17,00 23,00
2ფერი 13,00 23,00 30,00
3ფერი 16,00 30,00 40,00
შენიშვნა:
1. ბეჭდვის ღირებულებას ემატება სტანდარტული სახეობების კალმებისა და სანთებელების ღირებულება 0.50$. ბრელოკის ღირებულება ფასში არ შედის.
2. ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება 1ფერი 4 $
3. 200-ზე მეტი ტირაჟისას მატრიცის მომზადება უფასოა. 
4. ცხრილში მოყვანილია ფასები მთლიანი ტირაჟისათვის დღგ-ს ჩაუთვლელად.
       ბლოკნოტებისა და ყოველდღიურების პერსონალიზაცია(ტრაფ. ბეჭდვა)
ფერი/რაოდენობა 10 25 50 100 200
1ფერი 1,50 1,00 0,80 0,60 0,50
2ფერი 1,90 1,30 1,10 0,80 0,65
შენიშვნა:
1. ბლოკნოტებისა და ყოველდღიურების ღირებულება ფასში არ შედის.
2. ტრაფარეტული მატრიცის მომზადება 1ფერი 4 $
3. 50 და მეტი ტირაჟისას მატრიცის მომზადება უფასოა.
4. ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე დღგ-ს ჩაუთვლელად.
             
  კერამიკული ჭიქების პერსონალიზაცია(თერმოტრანსფერული ბეჭდვა)
ზომა/რაოდენობა 1 5 10 30 50
8*18 სმ 12,00 11,50 11,00 10,00 8,00
ფასში შედის:ჭიქის ღირებულება, დასატანი გამოსახულები სკანირება და დამუშავება,
დიზაინი და ტექსტური გაფორმება.
                                     
                                                       
 კალენდრები
მოდელი/ტირაჟი 50 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000
მოდ.#1 6,50 4,50 3,50 2,80 2,50 2,20 * * *
მოდ.#2 7,40 6,00 5,00 4,00 3,70 3,50 * * *
მოდ.#3 7,70 6,40 5,30 4,20 3,90 3,70 * * *
მოდ.#4 * 6,00 5,00 4.00 * * * * *
მოდ.#5 * 3,70 2,80 2,50 * * * * *
მოდ.#6/6ფრც * * * 3,50 3,00 2,50 * * *
მოდ.#6/7ფრც * * * 3.70 3,20 2,70 * * *
მოდ.#6/12ფრც * * * 8.50 7,50 5,50 * * *
მოდ.#7 * * * * 0,40 0,30 0,25 0,20 0,12
მოდ.#8/A * * * * 0,78 0,50 0,41 0,37 0,32
მოდ.#8/B * * * * 0,68 0,41 0,32 0,27 0,22
მოდ.#9 6.50 5.50 4.50 3.50 2.50 2.00 * * *
მოდ.#10 * 0,40 0,35 0,30 0,25 0,15 0,13 0,11 0,09

შენიშვნა:
1. მოდელი  #1: კვარტალური კალენდარი ერთ ზამბარაზე.
2 .მოდელი  #2: კვარტალური კალენდარი სამ ზამბარაზე, ერთი სარეკლამო მინდვრით.
3. მოდელი  #3: კვარტალური კალენდარი სამ ზამბარაზე, სამი სარეკლამო მინდვრით.
4. მოდელი  #4: კვარტალური კალენდარი ერთ ზამბარაზე, ვერტიკალური პოსტერით
5. მოდელი  #5: კალენდარი ერთ ზამბარაზე, ერთი სარეკლამო ბლოკით.
6. მოდელი  #6: კედლის გადასაფურცლი კალენდარი ვერტიკალური პოსტერით..
7. მოდელი  #7: კედლის კალენდარი "პლაკატი"
8. მოდელი  #8: კალენდარი "სახლი"
9. მოდელი  #9: მაგიდის კალენდარი ერთ ზამბარაზე(გადასაფურცლი)
10.მოდელი #10: ჯიბის კალენდარი.
11. ცხრილში მოყვანილია ერთეულის ფასი კონკრეტულ რაოდენობაზე დღგ-ს ჩაუთვლელად.
თუ თქვენ გაგიძნელდათ თქვენთვის სასურველი შეკვეთის კალკულაციის გაანგარიშება
გთხოვთ დაუკავშირდეთ ფირმის მენეჯერებს.