• irida@iridaprint.ge
 •  

   

       
  დაგვიკავშირდით
    ქ.ფოთი,წმ.ნინოს ქ.#4

  +995 5 97 015 016

  +995(493) 222 433

   

  იდეალური სტამბა წარმატებული ბიზნესისათვის      დაბეჭდე ოცნება ირიდასთან ერთად

   

                               გარე რეკლამა

      2008  წლიდან  ჩვენი კომპანია   წარმატებით  მუშაობს  სარეკლამო  შეთავაზებათა  ბაზარზე.   გარე რეკლამის  დამზადება  ხანგრძლივი  და  შრომატევადი  პროცესია, სადაც  ჩვენი სპეციალისტები  უზრუნველყოფენ  თქვენს მიერ დასმულ ყველა ამოცანის გადაწყვეტას.
      გარე რეკლამა  მზადდება  ესკიზის  საფუძველზე  და  მრავალი  სხვადასხვა  ტექნოლოგიების  გამოყენებ
  ით
           პროცესი  იწყება  თქვენი  ბიზნესის  რეკლამის  ორიგინალური  საავტორო   ესკიზის  შემუშავებით  და  ყოველი თქვენი მოთხოვნის გათვალისწინებით.შემდეგ ეტაპზე შევიმუშავებთ საპროექტო–კონსტრუქტორულ დოკუმენტაციას და დავამზადებთ ნებისმიერ სტანდარტულ ან რთულ კონსტრუქციას მათი მონტიჟის ჩათვლით, აგრეთვე ჩვენ დაგეხმარებით   ობიექტის  რეგისტრაციაში  და  გავწევთ მის  საგარანტიო  სერვის-მომსახურეობას.
        ჩვენ ვამზადებთ   და  ვამონტაჟებთ  როგორც განათებულ ასევე ჩვეულებრივ(გაუნათებელ)  აბრებს,  შუქოვან  კოლოფებსა  და  მოცულობის  მქონე  ასოებს.  სამუშაოები  სრულდება  პოლიკარბონატის  ან  პოლიქლორვინილის  პლასტიკური  ქვეშსაფენის  გამოყენებით  ან  მის  გარეშე.
        ჩვენ  შეგვიძლია  შემოგთავაზოთ  გარე  რეკლამის გაფორმების სხვადასხვა  ვარიანტი,   შუქოვანი  მოცულობის  მქონე  ასოები  ორნაირი განათებით  მაგალითად:  შიდა  ან  ეგრეთწოდებული  “კონტრაჟური”.   ჩვენი  მომსახურეობის  ნუსხაშია  ფართოფორმატიანი  და  მაღალი  სიზუსტის  ბეჭდვა, გამჭირვალე  თვითმწებოვან  ფირებზე   (orakal,  oratol,  avery)
        “ირიდა”  აწარმოებს  მარტივი  და  რთული  სარეკლამო  კონსტრუქციების  შემდეგ  სახეობას:  მცირე  აბრები ( ფირფიტები ),  შუქოვანი   კოლოფები(ლაითბოქსი,პიზა და ა.შ.),  კარკასიანი  ბანერებით,  პანელ-კრონშტეინები ( ორმხრივ  შუქოვანი  კოლოფები ), ბრტყელი  პლასტიკური  ასოები,  აფთიაქის  ჯვრები,  შტენდერები,  სტენდები,  ბრტყელი  მოცულობითი  ასოები,  მოცულობითი  ასოები  შიდა  განათებით,  ჩვენი  სპეციალიტები  ასრულებენ  გარე  რეკლამის  გაფორმების  ყველა  სახეს,  მათ შორის :  გამოსახულების  დატანება,   აპკის  გაკვრა,  ფერადი  პლატიკის  მოცულობითი   ასოები,  “ ღია  ნეონი “  სტელები  და  პილონები,  ფარები,  სავაჭრო  დანადგარები  ( სარეკლამო  დგამები),  საგამოფენო  და  სარეკლამო  სტენდები.  პლატიკი,  რომელისაგანაც  მზადდება  ასოები,  შეიძლება  იყოს  ფერადი  ან  წარმოადგენდეს  ოქროსა  და სხვა ლითონის  იმიტაციას. ჩვენ  გამუდმებით  ვადენებთ  თვალს  ტექნიკური  და  დეკორატიული  სიახლეების  გამოჩენას,  ვიყენებთ  ჩვენს  საქმიანობაში  და  ინდივიდუალურად  ვუდგებით  ყოველ  შეკვეთას.             “ირიდა”  აწარმოებს  მარტივი  და  რთული  სარეკლამო  კონსტრუქციების  შემდეგ  სახეობას: ლაითბოქსებს,  ორმხრივ  ფიგურულ  ელემენტებს  როგორც  ღია,  ასევე  დახურული  ნეონისგან.მცირე  აბრები  ( ფირფიტები ),  შუქოვანი   კოლოფები,  კარკასიანი  ბანერებით,  პანელ- კრონშტეინები ( ორმხრივ  შუქოვანი  კოლოფები ), ბრტყელი  პლასტიკური  ასოები,  აფთიაქის  ჯვრები,  შტენდერები,  სტენდები,  ბრტყელი  მოცულობითი  ასოები,  მოცულობითი  ასოები  შიდა  განათებით,  ჩვენი  სპეციალიტები  ასრულებენ  გარე  რეკლამის  გაფორმების  ყველა  სახეს,  მათ შორის :  ფერადი  პლაკატის  მოცულობითი   ასოები,  “ ღია  ნეონი “  სტელები  და  პილონები,  ფარები,  სავაჭრო  დანადგარები  ( სარეკლამო  დგამები),  საგამოფენო  და  სარეკლამო  სტენდები.  პლასტიკი,  რომელისაგანაც  მზადდება  ასოები,  შეიძლება  იყოს  ფერადი  ან  წარმოადგენდეს  ოქროსა  და სხვა ლითონის  იმიტაციას. ჩვენ  შეგვიძლია  გავაფორმოთ  ვიტრინები  თვითწებადი  ფირით.     ვახორციელებთ  მოპირკეთებას  პლასტიკით,  პოლიკარბონატით, დიბონდით  და  სხვა  კომპოზიტური  მასალებით.გავწებთ  ტრანსპორტს  თქვენი კომპანიის  ლოგოტიპებით. ამასთან ერთად ვაწარმოებთ: საპროექტო, არქიტექტურისა და ინტერიერის მშენებლობის სამუშაოებს.ფირმის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები შემოგთავაზებენ ლანდშაფტის არქიტექტურასა და დიზაინს.დაგიმზადებთ მაღალი დონის თანამედროვე დიზაინის მქონე საპარკო სკამებს,ლამპიონებს,ურნებსა და საყვავილეებს.ჩვენ  გამუდმებით  ვადენებთ  თვალს  ტექნიკური  და  დეკორატიული  სიახლეების  გამოჩენას,  ვიყენებთ მას ჩვენს  საქმიანობაში  და  ინდივიდუალურად  ვუდგებით  ყოველა  შეკვეთას.
         გარე  რეკლამა  არის  შესანიშნავი  საშუალება   რათა  ხმამაღლა  განაცხადოთ  თქვენი  ბიზნესისი  შესახებ.  გზის  პირას  განლაგებული  დიდი  და  ლამაზი  სარეკლამო  ფარები  და  ბანერები,  თქვენზე  მუშაობს  24  საათის  განმავლობაში.  გარე  რეკლამა  არის   საუკეთესო  ყველაზე  მომგებიანი  დაბანდება.  ბანერებიც  და  ფარებიც  უაღრესად  ეფექტური  სარეკლამო  მეთოდია,  რადგანაც  მას  დიდი  სიჩქარით  მომავალი  მძღოლიც  კი  არჩევს.  გონივრულად  ჩაფიქრებული, სწორად  შესრულებული  თვალში  საცემი  რეკლამა  დიდი  ხნიტ  რჩება  მნახველის  მეხსიერებაში.  გარე  რეკლამა  უნდა  შემუშავდეს  და  შეიქმნას  სარეკლამო  ბიზნესის  ყველა  კანონის  დაცვითა  და  დამკვეთის  მოთხოვნების  გათვალისწინებით.
  გარე  რეკლამა  თქვენზე  იმდენ  ხანს  მუშაობს,  რამდენხანსაც  ხალხი  მას  ყურადღებას  აქცევს,  ანუ  უსასრულოდ  დიდხანს.  გარე  რეკლამის  განთავსება  თავითავად  უნიკალური  წინადადებაა.  რეკლამის  ეს  სახე  საკმაოდ  ეფექტურია.  რეკლამის  ამ  ტიპის  მეშვეობით  თქვენ  დროულად  შეატყობინებთ  ადამიანთა   დიდ  რაოდენობას   თქვენს  მიერ  შეთავაზებულ  მომსახურეობის,  აქციებს,  სიახლის  შესახებ.  გარე  რეკლამა  ბრენდს  ცნობადს  ხდის,  იზიდავს  ახალ  მომხმარებელს  და  ხელს  უწყობს  კომპანიის  იმიჯის შენარჩუნებას.